torsdag 12 februari 2015

Vänföreningen Spontankören kallar till årsmöte 12 Mars kl 20.00

Föreningens medlemmar kallas till Årsmöte den 12 mars kl 20 i Mårtenslunds
matsal.

Har ni förslag att ta upp så ska ni maila till spontankoren@gmail.com  senast 14 dagar innan så vi hinner behandla dem.
Om du är intresserad av att sitta i styrelsen ska du höra av dig till valberedningen det kan du göra genom att maila till spontankoren@gmail.com så blir det vidarebefordrat till valberedningen. 


DAGORDNING               
1. Årsmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd                           
3.  Fråga om årsmötet är rätt utlyst                                           4.  Fastställande av dagordning                                       
5. Val av mötesfunktionärer                    
    a)  Val av ordförande och sekreterare för mötet                            
    b) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare                                  
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse                              
7.  Behandling av ekonomisk berättelse                                                        
8. Behandling av revisorns berättelse                                                    
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen                                 
10. Val av styrelseledamöter                                                                
11.  Val av suppleanter                           
12. Val av revisor                            
13. Val av revisorssuppleant                             
14.Val av valberedning                            
15. Inskickade förslag                         
16. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret                                  
17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget förverksamhetsåret      
18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet              
19. Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling            
20. Mötet avslutas

Välkommna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar